Vandaag heeft minister Wouter Beke in het parlement meer uitleg gegeven over de Vlaamse vaccinatiestrategie om de coronacrisis onder controle te krijgen.

Beke: “De prioritaire groepen zullen bepaald worden op basis van wetenschappelijke adviezen, maar ook een stuk op basis van maatschappelijk debat. Van die wetenschappelijke adviezen hebben we er al een aantal – denk aan wat de Hoge Gezondheidsraad daarover gezegd heeft –, maar er zijn ook nog het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de Wereldgezondheidsorganisatie en een aantal andere organisaties die ons daar op basis van de laatst beschikbare wetenschappelijke informatie in zullen begeleiden.”

Volgens Beke moeten we zeer goed inschatten welke vaccins we specifiek gaan inzetten en op welke manier. “Ook het logistieke proces zal daar voor een stuk van afhangen. Het ene vaccin moet bijvoorbeeld diepgevroren bewaard worden, terwijl dat voor het andere niet nodig is.”

Beke: “Die vaccins zullen wellicht in multidosesflacons worden geleverd, niet in individuele zoals bij de traditionele griepprik. Dat betekent ook dat we op de een of andere manier een collectief proces zullen moeten organiseren om te kunnen vaccineren, niet alleen omdat we ambiëren 70 procent van de mensen te vaccineren, maar ook omdat de hele logistieke operatie op die manier georganiseerd zal moeten worden.”

“Dat zal dus de eerste focus zijn: hoe kunnen we zoveel mogelijk burgers gegroepeerd vaccineren?”

Sciensano en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werken samen aan een surveillanceplan. Beke: “Hiervoor zal ook gebruik gemaakt worden van het Vlaamse Vaccinnet, want, zoals u terecht hebt gesteld, is registratie ontzettend belangrijk. De andere deelstaten hebben niet zoiets als Vaccinnet en hebben gevraagd of ze gebruik kunnen maken van het Vlaamse Vaccinnet. Uiteraard staan wij daarvoor open.”

Vaccinnet is een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar programmatisch vaccinatiebeleid. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor vaccinaties.

‘Last but not least’: de coördinatie zal gebeuren door een taskforce die de operationalisering in de schoot van het regeringscommissariaat voor zijn rekening zal nemen.

Ons land heeft ook ingetekend op een joint procurement van de Europese Commissie om het nodige materiaal te kunnen aankopen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft bijkomend een openbare aanbesteding voor de aankoop van het injectiemateriaal georganiseerd.