De coronacrisis leverde tonnen extra afval op. Het gaat niet zozeer over de wegwerpmondmaskers, maar over het extra afval dat door de burgers werd geproduceerd.


De coronacrisis heeft volgens Zuhal Demir vooral gezorgd voor een grote toevloed aan afvalstoffen, zowel bij de huis-aan huisinzameling als via brengsystemen zoals textielcontainers en recyclageparken.

Demir: “Hierbij zagen we ook ongewenste bijplaatsingen en sluikstorten aan de glasbollen en textielcontainers, die de inzamelaars verplicht zijn om mee te nemen. Ook zagen we op bepaalde plekken, zeker in de periode dat de recyclageparken gesloten waren, meer meldingen van zwerfvuil. Er zijn geen specifieke aanwijzingen dat de kwaliteit van de selectief ingezamelde afvalstoffen veranderd is door de coronacrisis.”