Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de consument? Er is een eerste onmiddellijke gevolg. Ondernemers die moeten sluiten, voelen dat rechtstreeks in de portefeuille en werknemers die hun job kwijtraken uiteraard ook.

Er is ook nog een effect op langere term: slowbalization (of slowbalisation).

De Nederlandse trendwatcher Adjiedj Bakas gebruikte het woord al in 2015. Hij zag dat sinds 2012 de interne handel in de drie blokken (Aziatische landen, binnen de EU en in Noord-Amerika) steeg.

Professor internationale economie Hylke Vandenbussche van de KULeuven denkt dat de coronacrisis dit fenomeen van slowbalisation zal versterken en dat hierdoor minder geïmporteerd zal worden uit lagekostenlanden zoals China en dat de producten hierdoor duurder zullen worden. “Koop nu”, zegt ze. “Straks is alles duurder.”

Voor de volledigheid: er zijn ook economen (zoals de schrijver van dit stukje) die denken dat het zal meevallen met die verwachte prijsstijging. Door de terugval van de economie, zal een negatief effect op de prijzen aanhouden (een deflatoir effect in vakjargon). Bovendien zal die slowbalisation de import uit lageloonlanden niet sterk beïnvloeden. Kortom, met de inflatie zal het de komende jaren best meevallen.

Wie het volledige filmpje met collega Vandenbussche wil bekijken:


https://stories.kuleuven.cloud/nl/verhalen/economie-na-coronashock