Besmet door het coronavirus, maar zonder symptomen.

Kan iemand zonder symptomen anderen besmetten? In China vond men een familie van zes die drager zijn van het virus, waarvan één kind geen symptomen vertoonde. Als blijkt dat dat kind ook anderen kan besmetten, dan heeft dat grote gevolgen voor de verspreiding van het coronavirus. Als dat zo is, dan wordt niet alleen het opsporen van het virus moeilijk, maar dan wordt het afsluiten van een hele steden wellicht nog de enig mogelijke maatregel om verspreiding tegen te gaan.

Je kan je dan ook de vraag stellen of de Chinese overheid ons wel de volledige waarheid vertelt. De maatregelen die het land meteen nam na de uitbraak van het virus, doen vermoeden dat China al veel vroeger over verontrustende informatie beschikte dan ze ons doen geloven. Men isoleert niet zo maar een stad van 11 miljoen inwoners, als Wuhan, omdat er een tiental besmette mensen zijn met griepverschijnselen. Wuhan is ondertussen een echte spookstad geworden, waar niemand nog in of uit kan en ook elk vervoer, zelfs privé, verboden is.

Elke dag komt er meer en extra informatie over het virus. Een Britse studie beweert dat elke patiënt gemiddeld 2,6 anderen besmet. Men weet dat het virus van vleermuizen afkomstig is, maar de verspreiding zou ook door andere dieren zijn gebeurd, waaronder slangen. De tijd die er is tussen besmetting en symptomen, is gemiddeld een week en de sterftegraad zou rond de drie à vier procent liggen. Het zijn vooral vijtigplussers die overlijden, maar men verwacht dat er groot gevaar voor baby’s is. Men gaat er vanuit dat er veel meer mensen besmet zijn dan men op dit moment weet. Als daar ook besmette mensen rondlopen, die geen symptomen vertonen, dan is de de dreiging van een pandemie reëel.

Het slechte nieuws is, dat het coronavirus geen killervirus is. Ebola, bijvoorbeeld, is zo dodelijk, dat het virus daardoor ook zichzelf uitschakelt. Een virus dat zijn drager minder snel doodt, krijgt ook veel meer de kans om zich te verspreiden.

Maggie De Block zegt dat de kans reëel is dat het virus binnenkort ook in ons land opduikt, maar het maakt op dit moment geen enkel verschil of er nu een patiënt in afzondering in een hospitaal in Parijs ligt of elders in de wereld.

De teller staat op dit moment op 80 doden en 2744 mensen die besmet zijn, maar dat cijfer is zeer relatief en wellicht al achterhaald terwijl je dit leest.