Ook het gevoel dat de VRT in duidingsprogramma’s nogal vaak politici van dezelfde linkse partijen uitnodigt en dus per definitie politici van andere partijen ‘vergeet’?

Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch stelde daarom de legitieme en terechte vraag aan minister Dalle (bevoegd voor die VRT) om te weten hoe de vork precies in de steel zit. Meten is immers weten. En misschien is het maar een indruk dat we voortdurend dezelfde linkse politici in die duidingsprogramma’s zien.

Van dermeersch in een schriftelijke vraag aan Dalle: “Kan de minister voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 een volledig overzicht geven van de aanwezigheid van politici in duidingsprogramma’s die op de openbare omroep werden uitgezonden, en dat voor respectievelijk radio en televisie?”

Minister Dalle wil niet antwoorden. Hij schuift de verantwoordelijkheid op de VRT af, maar dat is uiteraard onzin. Dalle is immers bevoegd voor de VRT. “Een oplijsting van alle politici die te gast waren in programma’s van de nieuwsdienst zal de VRT niet bekend maken. Een dergelijke oplijsting is, volgens de VRT, vatbaar voor verkeerde interpretaties (eigen cursivering). De aanwezigheid van politici in programma’s van de nieuwsdienst hangt immers af van de actualiteit van de dag en de week.”

Ook dat is uiteraard onzin. Objectieve informatie is niet vatbaar voor interpretatie.