De mens houdt van structuur, overzicht en kennis. De meeste gebieden van de wereld zijn in kaart gebracht en sinds 2001 maakt Google Earth het mogelijk om veel plekken te bezichtigen alsof je er zelf aanwezig zou zijn. Handig, al die info op dezelfde plaats. Maar wedden dat je van volgende kaarten de kriebels krijgt?

Sommige wereldkaarten dienen immers niet om je de weg te wijzen of om je locatie te bepalen, maar om informatie op weer te geven. De volgende tien wereldkaarten zijn de akeligste die je in je leven te zien zal krijgen.

De oorzaak van massale vogelsterfte

Onderstaande kaart geeft aan waar ter wereld onze planeet het meest kunstmatig verlicht wordt. Wie denkt dat het niet zoveel kwaad kan dat we ’s nachts niet zoveel sterren meer kunnen aanschouwen als Galileo, heeft volgende gevolgen van lichtvervuiling nog niet in acht genomen.

Overmatige verlichting wordt immers in verband gebracht met slaap- en gezondheidsproblemen (zoals zelfs borstkanker) bij de mens, aangezien het ons biologisch ritme verstoort. Verder versterkt de lichtvervuiling ook de luchtvervuiling en de opwarming van de aarde. Bij verlichting waarvoor fossiele brandstoffen gebruikt worden, komt er extra koolstofdioxide vrij, wat op zijn beurt in de koolstofkring terechtkomt en zo een handje toesteekt bij het opwarmen van de aarde. Daarnaast vertraagt de straatverlichting ’s nachts het chemische afbraakproces van smog met 7%, waardoor er de volgende dag tot 5% meer ozon in de lucht zit. Dat werd aangetoond in een recente Amerikaanse studie. Daarenboven werkt het desoriënterend voor vogels die ’s nachts migreren, wat 4 tot 5 miljoen sterfgevallen bij vogels veroorzaakt. Ook andere dieren en planten lijden aan de gevolgen van onze lichtvervuiling.

Wie hierna nog steeds niet overtuigd is om ’s nachts wat minder lichten te laten branden, wordt misschien over de streep getrokken met het argument dat overmatige verlichting (en zeker stadsverlichting) energieverspilling is die ons onnodig geld kost.

Wereldwijde klinische depressie

Op onderstaande wereldkaart worden de gebieden weergegeven waar mensen het meest lijden aan klinische depressies. Zoals te zien is op de kaart, is er geen enkel land waar deze stemmingsstoornis niet voorkomt. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden echter de meeste gevallen van depressie opgetekend. Meer dan 5% van de bevolking zou er in deze landen aan lijden. Hoewel wetenschappers geen eenduidige oorzaak kunnen vaststellen, vermoeden ze dat conflictsituaties, malaria en hiv-epidemies onder de factoren zijn die een depressie in deze landen in de hand werken.

Het akeligste aan deze kaart is echter dat ze niet accuraat is. In realiteit is de situatie waarschijnlijk veel erger. In landen met een laag inkomen, zoals Irak, ligt het aantal mensen met een depressie erg laag. Dat komt vooral door de slechte openbare gezondheidszorg, die voornamelijk focust op lichamelijke gezondheidsklachten en minder op psychische problemen. Verder toont de kaart enkel de medisch vastgestelde gevallen van depressie en laat het dus het aantal mensen dat er wel mee rondloopt, maar het niet laten behandelen, buiten beschouwing.

China’s investeringen

Op deze kaart zie je het aantal investeringen in andere landen die China in 2013 wereldwijd deed. Hoewel het land overal wel een vinger in de pap heeft, investeerde China zo’n 105 miljard euro in Sub-Saharaans Afrika, terwijl het land er in 2005 nog geen grote beleggingskapitalen had. Op vijf jaar tijd, tussen 2013 en 2018, belegde China nog een bijkomstige 115 miljard euro in de regio.

Waarom is het erg dat China zoveel geld uitgeeft aan andere landen zoals Afrika? Wel, meer dan 10.000 Chinese bedrijven zijn in Afrika gevestigd om er hun voordeel te doen met de natuurlijke grondstoffen van de regio. Op die manier voedt China zijn eigen productiecentra, zonder acht te slaan op het welvaren van de lokale bevolking. Sommige experts verwijzen naar China’s inmenging in Afrika met de term debt-trap diplomacy, wat wil zeggen dat wanneer Afrika zijn interesten niet langer kan betalen, het land uiteindelijk gedwongen zal worden om nationaal bezit op te geven. Een kaart die als waarschuwing kan dienen dus, ook voor Europa, waarin China in 2013 al zo’n 17 miljard euro investeerde.

Wereldwijde cyberaanvallen

Deze website geeft in realtime het aantal cyberaanvallen in de wereld weer. Elke seconde gaat er een aanval door van het ene land op het andere. Het aantal dagelijkse cyberaanvallen loopt gemakkelijk op tot meer dan 100.000. Volgens onderzoek kost de gemiddelde cyberaanval een bedrijf zo’n 2 miljoen euro schadevergoeding. Een rapport over computercriminaliteit toont aan dat dit jaarlijks kan oplopen tot meer dan 5 triljoen euro aan schadeloosstellingen tegen het jaar 2021.

Bovenstaande kaart gaat nog meer in detail en laat zien welke landen aanvallen, welke aangevallen worden en over welk soort cyberaanval het gaat. India en Rusland blijken de grootste cyberaanvallers te zijn, terwijl de Verenigde Staten het meest aangevallen worden, voornamelijk vanuit Japan. Japan zelf wordt op zijn beurt het meest onder vuur genomen door de VS. In de meeste gevallen gaat het ook om distributed-denial-of-service-aanvallen (DDoS-aanvallen). Dit zijn pogingen om computernetwerken of diensten moeilijk bereikbaar te maken voor klanten. Bij DDoS-aanvallen gaat het offensief uit van meerdere computers tegelijk. De doelwitten van deze cyberaanvallen zijn vaak nieuwswebsites en sites van banken. In 2012 werden 6 Amerikaanse banken het doelwit van een DDoS-aanval, waardoor miljoenen mensen zich niet konden inloggen en dus niet meer aan hun gegevens konden.

Nukemap

Deze kaart van nucleair historicus Alex Wellerstein geeft de mogelijke gevolgen weer van een nucleaire aanval op een regio naar keuze. Je kan zelf een stad opgeven en de ontploffingskracht van de bom bepalen. De kaart geeft dan de ontploffingsradius weer en het aantal slachtoffers en gewonden dat er zou vallen. Toen wij een nucleaire aanval op Brussel simuleerden met de bom die op Nagasaki werd losgelaten, kregen we onderstaand resultaat.

Sinds vorig jaar bestaan er 15.000 nucleaire raketten in de wereld en beschikken vijf naties (Rusland, VS, China, Groot-Brittannië en Frankrijk) over kernwapens die ze overal ter wereld tot ontploffing kunnen brengen. Moest Rusland zijn Tsar Bomba, de grootste nucleaire raket ooit gemaakt, boven Brussel droppen, zouden de gevolgen desastreus zijn.

De Yellowstone vulkaanuitbarsting

Onder het oppervlak van het nationale park Yellowstone in de Verenigde Staten sluimert de Yellowstonecaldera, een complexe vulkaan die zo ongeveer om de 600.000 jaar volledig tot uitbarsting komt. Op onderstaande kaart kan je zien welke gebieden tot één meter onder de vulkanische as bedolven zouden worden, moest de Yellowstonecaldera voor de vierde keer in de geschiedenis tot uitbarsting komen. Zeker 500 kilometer aan land zou hierdoor van de kaart geveegd worden, met 90.000 onmiddellijke slachtoffers tot gevolg. Maar dat is niet alles.

De Yellowstonecaldera heeft vulkanische-explosiviteitsindex 8, de hoogste index die er bestaat. De laatste keer dat de supervulkaan tot uitbarsting kwam, is ondertussen 630.000 jaar geleden. Die cijfers in acht nemend, is het niet ondenkbaar dat de volgende eruptie er binnen afzienbare tijd aan zit te komen. De vulkanische as die hierbij vrij zou komen, zou een nieuwe ijstijd inluiden. Bij gebrek aan zonlicht, zuurstof en warmte zullen gewassen vergaan, waardoor er een wereldwijde hongersnood zou ontstaan. Waterleidingen geraken door het stof verstopt, wat een sanitaire crisis zou veroorzaken. Ook elektronische apparatuur zou eraan geloven, aangezien de assen koelventilatoren kunnen blokkeren en nat stof kortsluiting kan veroorzaken.

De mens is duidelijk niet opgewassen tegen zoveel natuurgeweld. In 2013 deden seismologen echter volgende uitspraak: “In tegenstelling tot sommige mediaverslagen is Yellowstone niet ‘over de datum’ voor een superuitbarsting. Het is inderdaad goed mogelijk dat een dergelijke uitbarsting nooit meer zal voorkomen in de regio van Yellowstone. Wetenschappers geven toe dat kleinere uitbarstingen in de toekomst mogelijk zijn, maar de mogelijkheid van enige soort van uitbarsting in Yellowstone blijft voor de komende 10 tot 100 jaar erg laag.”

Wereldwijd opgekomen ziektes die met vaccins uit te roeien zijn

Onderstaande kaart geeft de verschillende ziektes weer die met vaccins uitgeroeid zouden kunnen worden en in welke landen ze voorkomen. Hoewel de situatie in Rusland en China doorheen de jaren sterk verbeterd is, zijn er in Afrika sinds 2013 zo’n 160.000 nieuwe gevallen bij gekomen van ziektes die met een simpele prik vermeden kunnen worden. Dergelijke ziektes hebben zich ook opnieuw wereldwijd verspreid en komen nu eveneens in Zuid-Amerika en Australië voor. Zowel Europa als de Verenigde Staten hebben de middelen om iedereen in te enten, maar ook hier floreren de ziektes nog steeds.

Ter vergelijking geven we hieronder dezelfde kaart weer in het jaar 2008. Alleen de mazelen waren toen nog veel voorkomend, maar ook die ziekte stond op het punt uitgeroeid te worden door de mens. In de eerste zes maanden van 2018 alleen geraakten echter zo’n 41.000 mensen in Europa besmet met de mazelen. In 2016 stond de teller van het aantal besmettingen met de mazelen op slechts 5.273. Moraal van het verhaal? Welvaart en macht zonder kennis is gevaarlijk. Vooral kinderen zijn de dupe van het soort misinformatie dat de groeiende antivaccinatie-groepen in Europa en de VS beweegt.

De drijvende oceanen van plastic

Hoewel we ons steeds meer bewust worden van het probleem van plastic in de oceanen, weten velen niet hoe ernstig deze kwestie juist is. De volgende kaart is een visuele representatie van al het plastic dat momenteel in onze zeeën rond drijft. De witte stroken die te zien zijn, bestaan eigenlijk uit kleine witte stipjes, die elk ongeveer 20 kg plastic aangeven. Er wordt geschat dat onze oceanen in totaal ongeveer 268 miljoen kilogram plastic bevatten, waarvan microplastic zo’n 92% uitmaakt. Deze kleine plasticdeeltjes kunnen gemakkelijk door dieren opgegeten worden, wat hun spijsverteringsstelsel en algemene groei aantast. Sommige vissen en andere zeedieren sterven hierdoor een hongerdood. Wetenschappers hebben overigens nog niet kunnen vaststellen welk effect het opeten van dieren die plastic hebben ingeslikt of het drinken van water dat plastic bevat op de mens heeft.

De globale gevolgen van klimaatopwarming

Moest onze planeet tegen het jaar 2060 inderdaad zoals voorspeld met 4°C opwarmen, dan zou deze er waarschijnlijk uit komen te zien zoals onderstaande landkaart. De groene gebieden zijn vruchtbare, bewoonbare stukken land. De regio’s met een gele kleur zijn echter onherbergzame woestijngebieden en ook de bruine stukken land zouden wegens droogte, overstromingen of extreme weersomstandigheden onbewoonbaar zijn. Zo’n 143 miljoen mensen uit Europa, Afrika en Latijns-Amerika zouden dus ontheemd worden. Het is niet zeker of het kleine stukje bewoonbaar Antarctica al deze klimaatvluchtelingen zal kunnen herbergen.

In 2015 was China nog verantwoordelijk voor een derde van alle CO2-uitstoot en in ontwikkelingslanden zoals Brazilië, Mexico en India blijft de emissie van broeikasgassen stijgen.

De corruptie-index

Deze laatste wereldkaart representeert in essentie alles dat mis is met de mensheid. De corruptie-index classificeert landen op basis van het gepercipieerde corruptieniveau van publieke organisaties en politici. Daarbij wordt corruptie gedefinieerd als het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. De index toont aan dat meer dan twee derde van alle 128 landen die in de lijst staan, minder dan 50 punten scoren. Hoe lager de index van een land, hoe corrupter het is. Het gemiddelde puntenaantal, de corruptie-index van de hele wereld met andere woorden, is 43, wat wil zeggen dat de meeste overheden dik buizen op deze test en eerder corrupt zijn dan niet. Onderstaande wereldkaart maakt de corruptie-index visueel. De gele landen zijn de minst corrupte landen ter wereld. Maar het grootste deel van de wereldkaart kleurt echter rood. In gebieden zoals Afrika, Zuid-Amerika en Azië, die dit het meest nodig hebben, wordt progressie dus het meest tegengewerkt door hun eigen regeringen.

Gepubliceerd door Tess Van Linden

Good girls are bad girls that never get caught