Mediaoorlog laait weer op.

Het was voor volgende week reeds aangekondigd: de bomma van Familie, Annie Geeraerts (93),  zou een weekje logeren op de boot van Gert en James. Het succesvolle talkshow-duo wilde haar de week van haar leven geven. Dat gaat nu niet door. Niet omdat Annie niet wil, niet om praktische redenen, maar omdat VTM het haar verbiedt.

Vreemd dat de koude mediaoorlog tussen de commerciële zenders weer oplaait. De reden waarom VTM dwarsligt, is waarschijnlijk omdat ze zich gepasseerd voelen. “Vier heeft ons geen vraag gesteld”, meldt men daar. “ Dat is niet de manier waarop wij werken.”

Met die ‘manier’ bedoelen ze dat er door de zenders minutieuze afspraken worden gemaakt wanneer tv-gezichten op mekaars tv komen. Een soort uitwisselingsprocedure. Men weegt af hoeveel een bepaalde BV waard is, komt hij op de zender van de ander, dan moet die zender een gelijkwaardig ‘gewicht’ teruggeven. Voor het geven van een Annie bijvoorbeeld, kunnen we ons voorstellen dat VTM een stuk of drie andere kleinere garnalen in return zou verwachten, of een gelijkwaardig kanon.

De ploeg van ‘Gert Late Night’ moet nu gaan improviseren. Clara Cleymans en Alex Agnew, die samen met Annie Geeraerts waren ingepland, mogen nu een andere ‘bomma’ verwachten die hun verhaaltjes voor het slapen gaan zal influisteren.