Van onduidelijk naar onbegrijpelijk.

Waarom het eenvoudig maken als het ook moeilijk kan? Geen mens die zich ooit aan ‘de bubbel’ heeft gehouden, laat staan dat je wist of je 5, 10 of 15 mensen mocht ontmoeten en voor hoelang. Van zodra je daar achter kwam, veranderden de regels. Een clubje met wereldvreemde, geleerde koppen heeft zich de afgelopen dagen het hoofd zitten breken over wie, waar, hoe vaak en op welke manier met wie in contact mag komen.

Voorheen hadden we als adviesorgaan de GEES die voortdurend in clinch ging met de politici en met mekaar. Daarna werd het adviesorgaan uitgebreid met experten die zich ook met mensen bezig hielden en besloten ze van naam te veranderen. Er werd gekozen voor een naam die al bestond en die lijkt op een merk van hondebrokken: Celeval.

Straks komt de Nationale Veiligheidsraad nog een keer bij elkaar en Celeval heeft een aantal voorstellen voor onze politici die moeten resulteren in maatregelen. Na acht maanden van trial and error, weet iedere Jan met de pet en Sonja met de broekrok dat alleen die maatregelen werken die men – we stelen even het woord van gouverneur Cathy Berx – kan ‘handhaven’. Elke maatregel die de Vlaming naar eigen goeddunken mag toepassen, is een maat voor niets. Met die wetenschap in het achterhoofd komt de Celeval met het plan om de bubbel af te schaffen want: “Niemand heeft ooit controle gekregen op zijn sociale contacten, laat staan sancties. Daarom is het eigenlijk zinloos om een echte wet rond bubbels te maken.”

Dus de bubbel is afgeschaft dan? Nee, er komt een kleurencode. Een wat? Een kleurencode per provincie, op basis van het aantal coronagerelateerde hospitalisaties. In code groen mag iedereen terug naar hartenlust contact hebben. Bij code geel, code oranje en code rood mag men maandelijks met respectievelijk vijf, drie en één mensen een innigere band hebben. Duidelijk? Volgens verschillende bronnen zouden we ons op dit moment in code geel bevinden en wordt er dus aangeraden om het aantal nauwe contacten zelf te beperken tot vijf per maand. Toch terug naar de bubbel van vijf dus? Niet helemaal: in tegenstelling tot de huidige situatie zou de maatregel gelden per persoon en niet meer per gezin. Nu zal het ongetwijfeld duidelijk zijn, toch?

Wat in ieder wel duidelijk is, is dat het slechts een aanbeveling is en geen restrictie: “We rekenen er echt op dat de mensen gewoon geëngageerd blijven.”

Als hier je broek niet van afzakt, wil dat zeggen dat je een rok draagt.