Woensdag komt de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken in De Kamer samen. Een van de vragen is voor premier De Croo over het dossier Delphine Boël.

Kamerlid Barbara Pas (VB) heeft meer bepaald een vraag over de uitspraak van het hof van beroep in de zaak-Delphine Boël (55009199C).

Het is uitkijken naar de vraag en vooral het antwoord van de premier.

De vergadering gaat (virtueel) door in de Marie Popelinzaal.