Is de apocalyps nabij?

De Doomsday Clock is een initiatief van een groep wetenschappers van The Bulletin of Atomic Scientists met daarin dertien Nobelprijswinnaars. Jaarlijks bekijken ze de toestand in de wereld om vast te stellen hoever we zijn verwijderd van de apocalyps (op de klok is dat middernacht).

Volgens die wetenschappers staat onze planeet oog in oog met twee existentiële gevaren: een nucleaire oorlog en de klimaatscrisis. Bovendien merken ze op dat een er (des)informatieoorlog woedt op het internet wat een adequate reactie verhinderd. Zij vinden dat de internationale veiligheid wordt bedreigd door omdat wereldleiders oogluikend hebben toegestaan dat de internationale politieke infrastructuur, die deze gevaren het hoofd kan bieden, is geërodeerd.

Een heleboel dure woorden dus, waardoor de klok op slechts honderd seconden tot middernacht- het uur 0.00 – is gezet.

Toen men in 1947 de klok bedacht om de wereldwijde nucleaire dreiging in te schatten, werden de wijzers op 23.53 uur afgesteld. In de loop der jaren werd de klok meerdere keren vooruit en achteruit gezet. In 1991 – aan het einde van de Koude Oorlog – werd de klok op 23.43 gezet, maar de laatste jaren lijkt de tijd ons in te halen.

We zijn vijf voor twaalf dus al een tijdje gepasseerd.