Pedro Facon wordt onze bemiddelaar in moeilijke dagen.

 

“De regering stelt voor een periode van twaalf maanden een bevoegd commissaris aan”, is te lezen in het regeerakkoord. “Die commissaris moet het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten op elkaar afstemmen.” Een schier onmogelijke opdracht om – bijvoorbeeld – de neuzen van 9 ministers in de zelfde windrichting te draaien, maar, broodnodig. De coronacrisis heeft ons een land een spiegel voorgehouden en wat we zagen was een karikatuur vanuit het spiegelpaleis van de kermis. Te veel versnippering in de bevoegdheden, onmogelijk in efficiëntie, een toren van Babel die niet functioneert. Daar moet de coronacommissaris pedro Facon komaf mee maken.

Facon is al sinds februari 2017 directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid. Hij heeft een masterdiploma politieke wetenschappen (KU Leuven) op zak en is hij gespecialiseerd in openbaar bestuur en audits. Hij was vroeger actief als onderzoeker bij het Instituut voor de Overheid (KU Leuven), als strategie- en organisatieadviseur bij het RIZIV en als kabinetschef van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Momenteel is hij een lid van Celeval.

Facon zal aangesteld voor een periode van twaalf maanden, maar zijn mandaat is telkens verlengbaar voor een periode van zes maanden. Hij wordt bijgestaan door een wetenschappelijk comité, eventueel aangevuld met buitenlandse wetenschappers, en een team van projectbeheerders.