“Een nieuwe fase in de aanpak van de coronacrisis”

 De regering komt met de bijzondere mededeling dat de rol van de expertengroep GEES is uitgespeeld. Het huwelijk tussen politiek en experten is niet meer dan een verstandshuwelijk geweest. De laatste tijd kwamen de wederzijdse ergernissen alsmaar meer naar boven. Tegen de volgende bijeenkomst, over zo’n maand, wil de regering alle huidige maatregelen onder de loep hebben genomen, met behulp van een nieuw wetenschappelijk adviesorgaan.

Het nieuwe ‘orgaan’ dat de politici moet bijstaan zou zich meer gaan focussen op de lange termijn en zich specifiek richten op het sociale welzijn en het sociaal contact.

De GEES was opgericht om de exitstrategie te begeleiden, maar die exit is er nooit volledig gekomen omdat het virus nooit helemaal weg is geweest. Bovendien heeft ook niet elke sector de uitgang van de crisis bereikt. Het is dan ook opmerkelijk dat men het geweer van schouder verandert. Wilmès heeft Celeval, de evaluatiecel binnen het Crisiscentrum, gevraagd om een nieuwe adviesraad vorm te geven