De sector van het adult-entertainment heeft gedurende de coronacrisis wat meer in de schijnwerpers gestaan dan anders. De status vanaf vandaag: het is precies ingewikkeld.

In ons land zijn er naar schatting zo’n 30.000 dames die hun boterham verdienen als courtisane. Het gros van die vrouwen opereert ergens in een ‘grijze zone’. Er waren er die, desondanks het verbod tijdens de lockdown, stiekem verder deden omdat ze financieel gezien niet anders konden. Er waren er ook die tijdelijk overschakelden op webcammen. Sommigen overbrugden die periode met hun spaarcentjes.

De dames van lichte zeden die netjes in het wit werkten, die hadden recht op een hinderpremie van 160 euro per dag. Hot Marijke, die tot de laatste categorie behoort, was behoorlijk woest toen ze te horen kreeg dat ze vanaf vandaag weer aan de slag moest.

Op 5 juni 2020 verscheen echter het volgende in het Staatsblad:

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

“Overwegende dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren, een groot aantal personen samenbrengen en/of behoren tot een bepaalde sector waarvoor specifieke regels nog moeten worden vastgelegd in een protocol.”

Art. 12. Artikel 13 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt :

“Behoudens andersluidende bepaling, zijn de maatregelen voorzien in dit besluit van toepassing tot en met 30 juni 2020.”

Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2020.

Daaruit zou je kunnen concluderen, dat de dames – en heren – in de sector de deuren nog gesloten moeten houden tot en met 30 juni. Maar Els Ampe weet het allemaal niet meer, en Marc Van Ranst eigenlijk ook niet. Wie dan wel?

Volgens Utsopi, een vereniging die zich inzet voor de belangen van sekswerkers, is het echter heel wat ingewikkelder dan dat.

Steden en gemeenten kunnen lokale regels opleggen omtrent prostitutie. Op dit moment is enkel Sint-Joost-ten-Node de enige gemeente waar ‘prostitutieactiviteiten’ niet zijn toegestaan, omdat de ‘sociale afstandsmaatregelen onmogelijk kunnen gerespecteerd worden’. Dat klinkt logisch natuurlijk, maar waarom is deze Brusselse gemeente de enige die de regel invoert? Simpel: burgemeester Emir Kir (PS) wilde vorig jaar alle lichtekooien al eens verjagen uit zijn gemeente. De dames trokken echter naar de Raad van State, en Emir Kir kreeg ongelijk.

Volgens Utsopi vallen de regels in andere gemeentes momenteel onder: ‘Alles is toegelaten, behalve wat nog verboden is’. “Op de persconferentie werd niet gesproken over sekswerk”, klinkt het. “Dat kan voor verwarring zorgen. Het is wel duidelijk dat de horeca en de niet-therapeutische massages mogen heropenen vanaf 8 juni. Daaruit kan afgeleid worden dat sekswerk opnieuw kan wanneer hygiënemaatregelen worden nageleefd.”

Wat die hygiënemaatregelen dan zijn? Zowel de klant als de courtisane in kwestie moeten een mondmasker dragen indien social distancing van anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden – wat ons nogal moeilijk lijkt. Ook moeten beide partijen de handen desinfecteren alvorens aan de stoeipartij te beginnen. Na iedere klant moet de ruimte gereinigd, ontsmet en verlucht worden, en alle beddengoed en handdoeken gewisseld.

Samengevat: dames die hun zaakjes in ’t wit doen, mogen misschien nog een ‘hinderpremie’ van 160 euro per dag ontvangen tot (minstens) 1 juli, maar misschien ook niet. Alle anderen moeten ofwel anderhalve meter afstand houden, ofwel een mondmasker dragen en geregeld hun handen wassen. 

 
 
 
 
 
 

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.