Jawel, dames en heren: Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn heeft enkele attributen toegevoegd aan het uniform voor hun chauffeurs (m/v).

Aan het uniform van De Lijn werden namelijk nog een pet en een hoofd(doek)band toegevoegd. “Deze zaken zijn toegevoegd op advies van Unia”, klinkt het officieel. “Ze zijn een inclusieve oplossing voor mensen die hun hoofd wensen te bedekken omwille van redenen van medische, religieuze of andere aard”. Het document werd ter goedkeuring ondertekend door C.R., Teamleider Welzijn en Diversiteit bij De Lijn.

Vlaams Belanger Filip Dewinter schiet haast uit zijn vel van colère. “Het is onaanvaardbaar dat de met ons belastinggeld gefinancierde openbare vervoersmaatschappij en bij uitbreiding de Vlaamse overheid waartoe De Lijn behoort, hun kledingvoorschriften nu laat bepalen door de islam”, klinkt het.

“Het regeerakkoord van de nochtans pas in functie getreden Vlaamse regering Jan Jambon bepaalt nochtans duidelijk dat ‘uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen bij rechtstreeks contact niet gedragen worden’ door Vlaams overheidspersoneel. Nog geen twee maanden na dat regeerakkoord wordt reeds een maatregel genomen die indruist tegen deze passage uit het regeerakkoord”, klinkt het op de site van Vlaams Belang.

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.