De listige leugen van de EU over migratie

De EU heeft een ‘nieuw’ migratiepact. Een van de achterliggende redenen is de bezorgdheid van de EU over een verouderende Europese bevolking en de mogelijkheid om met migratie ‘vers bloed’ in de samenleving te brengen.

De EU loopt momenteel achter in de wereldwijde wedloop om talent. Andere OESO-landen – zoals de VS, Canada en Australië – trekken meer talent uit het buitenland aan.

Uit een verslag over de gevolgen van demografische veranderingen in Europa blijkt dat Europa een vergrijzende en krimpende bevolking heeft, evenals een tekort aan vaardigheden, dat volgens de EU moet worden aangepakt.

Zo wil de EU de hervorming van de ‘blauwekaartrichtlijn’ afronden om hooggekwalificeerde talenten aan te trekken die nodig zijn op de arbeidsmarkt.

De EU wil ook meer legale migratiemogelijkheden vanuit Afrikaanse landen aanbieden. Dat draagt er volgens de EU toe bij dat Europa een ‘open en verbonden continent’ wordt. Volgens de EU wordt door het aanbieden van meer legale migratiemogelijkheden uit Afrikaanse landen de illegale migratie verminderd. Daar is evenwel geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Integendeel: studies wijzen eerder op een aantrekkingskracht van legale migratie op illegale migratie. Dat is het zogeheten ‘aanzuigeffect’. Kortom: meer legale migratie impliceert ook meer illegale migratie.

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More