De samenstelling van de onfortuinlijke regering-De Croo is gekend. Er is een zekerheid: tijdens de regeringsvergaderingen zal het nodig zijn om de ramen open te gooien.

Dat heeft niets met het vermaledijde coronavirus te maken, maar met een van de leden van die regering-De Croo. Het toeval wil dat ik ooit met een van die ministers in een debatprogramma voor de Franstalige tv zat (Dat betekent niet noodzakelijk dat het een Franstalig persoon is, aangezien ik er ook als Vlaming zat).

Die persoon zat links van me aan een grote tafel (het is dus RTL) en tijdens het debat begon de persoon stinkende winden te laten. Ongeneerd bijna, tot ik besefte dat de persoon er misschien niets aan kon doen. Misschien hebben sommigen gewoon extra last van de stress van de camera’s dat ze de stinkende lucht uit die lichaamsopening (die sommige BV’s met graagte laten zien aan ene Eveline) laten lopen.

Extra nadeel was bovendien dat die winden bijzonder onaangenaam roken. Het kan natuurlijk aan het eten van de dag ervoor gelegen hebben (de opname was in de ochtend).

In elk geval wens ik de personen die naast deze minister/staatssecretaris moeten zitten veel sterkte. De regering-De Croo zal stinken…