Het was een merkwaardig zicht, gisteren in de plenaire zitting van De Kamer. Kamerlid Dedecker ondervroeg minister van Justitie Van Quickenborne over islamofobie.

Dedecker en Quickie waren ooit vrienden. Zo trokken ze begin april 2002 naar het Midden-Oosten met de bedoeling terrorist Yasser Arafat te ontmoeten.

Egyptenaar Arafat beweerde in Jeruzalem geboren te zijn, maar dat is onzin. In 1968 legde Arafat in een interview uit, dat geweld moest worden gebruikt tegen de Israëlische burgers “om een klimaat van spanning en angst te creëren en te laten voortduren, zodat de zionisten begrijpen dat het voor hen onmogelijk is om in Israël te wonen.” Arafat stierf in 2004.

In april 2002 nemen VLD-senator Jean-Marie Dedecker, Spirit-senator Vincent Van Quickenborne en Vlaams parlementslid Jan Roegiers (Spirit) dus het vliegtuig richting Tel Aviv.

Van daaruit willen ze doorreizen naar de Palestijnse leider in Ramallah. “We willen onze nek uitsteken”, declameert Van Quickenborne. “Israël gaat voor het scenario ‘zo veel mogelijk Palestijnen uitroeien’, we willen mee internationale druk uitoefenen dat dat zo snel mogelijk stopt.”

Ze hopen een gesprek te kunnen voeren met Arafat en hem erop te wijzen dat Europa hem steunt. Dat de Vlaamse avonturiers geen mandaat van Europa hebben, is maar een detail.

“Wat baat het om resoluties over vrede goed te keuren in je pluchen senaatszetel als je zelf niets onderneemt op het terrein. We hebben contacten gelegd via de Palestijnse ambassadeur in Brussel om bij Arafat zelf te geraken. En je weet dat ik overal binnengeraak”, licht Dedecker trots toe. Dedecker verwijst naar het feit dat hij Dutroux in de gevangenis had bezocht.

Van Quickenborne: “Wij willen gewoon een gesprek met Arafat in Ramallah. We zullen hem zeggen dat hij gesteund wordt in Europa, maar dat Europa liever de hypocriet uithangt in naam van de economische belangen met Israël. Ik ben zwaar teleurgesteld in de Europese Unie. We worden gegijzeld door Groot-Brittannië dat achter de VS aanloopt. Mijn boodschap aan minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel is: het fameuze handelsverdrag tussen Israël en Europa moet worden opgeschort, zolang de bezetting van de Palestijnse gebieden blijft duren.”

Een kritische journalist wijst op het feit dat de Palestijnen toch ook geen doetjes zijn. Dedecker wuift de kritiek weg. De Palestijnse zelfmoordcommando’s worden door Dedecker immers gezien als ‘het ultieme teken van wanhoop’.

Dedecker: “Mocht ik met mijn temperament in Palestina wonen, ik zou terrorist worden.”

Enkele dagen later zijn Dedecker, Van Quickenborne en Alain Destexhe (PRL) effectief doorgedrongen tot in Bethlehem. Ze naderen er zelfs de Geboortekerk tot op een honderdtal meter. Die dag ondernemen ze ook een (vruchteloze) poging om tot bij Yasser Arafat te geraken, op diens hoofdkartier in Ramallah.

Een lezer in Het Nieuwsblad vindt het maar onzin. “Twee prototypes van onze politieke verdwazing krijgen het in hun hoofd om hun losbandige nutteloosheid aan de media te verkopen. Twee clowneske stuntelaars die alleen zichzelf au sérieux nemen. Twee hardleerse verkozenen, die – verblind door hun eigenwaan – naar de derde steen zoeken om als ezel nogmaals over te struikelen. Als lastdrager zijn ze ginds onbruikbaar en als lastverkopers kunnen wij ze hier missen! Graag een ‘one way-ticket’ voor beiden.”

Kamervoorzitter Herman De Croo laat zich wel inspireren door Dedecker en Quickie. Hij laat weten dat ook hij afreist naar het Midden-Oosten. De Croo is uitgenodigd door zijn collega-parlementsvoorzitter in Egypte.

Na Bethlehem bezoeken de Belgische senatoren – bij wie ook Jan Rogiers (Spirit) en Alain Destexhe (PRL) – de ‘Palestijnse’ stad Jericho. “We spraken er Erakat, hoofdonderhandelaar van de Palestijnen. Die had vruchteloos gepoogd om met de Amerikaan (Anthony) Zinni mee naar Arafat te gaan. Erakat vertelde ons dat hij tegen de Israëlische premier Sharon in België gerechtelijke klachten wil indienen.” Saeb Erakat stierf enkele dagen geleden.

Wat de senatoren met hun bezoek eigenlijk hopen te bereiken, blijft onduidelijk. Dedecker: “In die Geboortekerk zitten ettelijke gewonden, zonder dat het Rode Kruis er binnen mag. Dat moeten we toch aanklagen?”

Dedecker bevestigt nog eens dat hij daar terrorist zou worden. “Ik denk dat ik na twee weken ook terrorist zou worden na het zien van zoveel ellende. Palestijnse leiders zeggen dat ze ook Israëlische kinderen zullen treffen. ‘Als het moet, sturen wij ook zelfmoordcommando’s naar de scholen’, werd mij verteld.”

Enkele dagen later zijn de politici terug in België. Van Quickenborne: “Ons einddoel een bezoek aan Arafat in Ramallah hebben we niet gehaald.” 


Welke politieke boodschap houdt de dan 28-jarige senator over aan zijn trip? “Misschien hadden alle Belgische parlementsleden hun paasvakantie in dat oorlogsgebied moeten doorbrengen, dan zou België zich vandaag niet verschuilen achter de Europese solidariteit om krachtdadige maatregelen te nemen tegen Israël.”