De druk van wetenschappers en Walen is te groot.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) moest plooien voor de druk van de twee ‘W’s’: Walen en wetenschappers. Je kan je tv niet aanzetten of je ziet Van Ranst die spreekwoordelijk op tafel slaat: een lockdown moet en zal er komen. Volgens Vlaanderens bekendste viroloog ontkent Jambon zelfs het zonlicht. Die had in de tv-studio’s gezegd dat er géén nood was om de maatregelen aan te scherpen in Vlaanderen, omdat we eerst het effect van de huidige maatregelen moeten afwachten.

Maar zijn woorden waren nog niet koud of partijgenoot Ben Weyts – die op de barricades stond om de scholen open te houden – kwam meedelen dat de herfstvakantie een halve week langer gaat duren. Wetenschappers noemen het een circuit breaker om de verdere verspreiding van het virus te stoppen. Al kan je je de vraag stellen wat ze dan gaan doorbreken. Moesten we tot voor gisteren niet met z’n allen geloven dat kinderen niet de motor van de epidemie zijn? Van Ranst sprak van een ‘hutsepot’ bij de politiek. Misschien vergeet hij dat hij zelf een onmisbaar ingrediënt is van het recept. Laten we Guido Gezelle er even bij halen : “’t Is goed in ’t eigen hert te kijken.”

De scholen maken dus de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de kerstvakantie. “Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs biedt virologische voordelen én geeft een welverdiende adempauze aan de schoolteams die fantastisch werk hebben geleverd in de voorbije twee maanden”, meldt – inclusief verontschuldigingen voor de ouders – het kabinet van Weyts.