Op 1 oktober staat de regeringsverklaring of het investituurdebat op de agenda. Jean-Marie Dedecker in De Kamer: “Ik stel voor om dat debat niet hier te houden, maar in een grote zaal, waar alle volksvertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn. Het is namelijk een heel belangrijk debat. Iedereen heeft daar recht op, zowel de oppositie als de meerderheid. Iedereen zou aan dat debat moeten kunnen deelnemen.”


Dedecker stelt dus voor om volgende week een zeer grote zaal te huren. “Zelfs het Koninklijk Circus of de Ancienne Belgique liggen in de buurt. De Vooruit is ver, in Gent, maar ik stel voor om iedereen te laten deelnemen, zodat wij de vaudeville van vorige week niet opnieuw meemaken.”


Voorzitter van De Kamer Patrick Dewael wil zich over de namen van de alternatieven die Dedecker voorstelt, gaande van het Koninklijk Circus en de Ancienne Belgique tot de Vooruit, niet uitspreken.

Dewael: “Het punt is gisteren (23/9) aan de orde geweest in de Conferentie van voorzitters, collega Dedecker. Het investituurdebat van 1 oktober is inderdaad een belangrijke aangelegenheid. Ik ben er ook nogal aan gehecht dat alle verkozen Kamerleden de mogelijkheid hebben om het bij te wonen. Daarom proberen wij sinds gisteren, met de diensten de Kamer, op zoek te gaan naar alternatieven. Het meest voor de hand liggende alternatief is de zittingszaal van het Europees Parlement, maar ik heb daarover nog geen uitsluitsel. Zodra ik nieuws heb, zal ik de fractieleiders daarvan in kennis stellen. Andere alternatieven kunnen ook worden bekeken, maar ik zal niet op de zaken vooruitlopen. Ik sta wel aan uw kant, wat de mogelijkheid betreft voor de parlementsleden om een belangrijk debat – men zegt het belangrijkste debat van een legislatuur – te kunnen bijwonen. Ik houd u op de hoogte.”