Een groot deel van de royals, te weten Filip, Mathilde, Albert, Paola, Gabriël, Emmanuel en Eléonore wonen donderdag de openingsceremonie bij van het academiejaar 2020-2021 van de Koninklijke Militaire School (KMS). Delphine is niet uitgenodigd.

Deze ceremonie kenmerkt de plechtige intrede van de nieuwe promoties waarvan Elisabeth deel uitmaakt.

Bij deze gelegenheid houdt Filip ook een toespraak en overhandigt hij de “Degen des Konings” aan onderluitenant Thibault Expeels, laureaat voor 2020.

De “Degen des Konings” is een prestigieuze onderscheiding die wordt toegekend aan de meest verdienstelijke officier-leerling van de KMS in de academische opleiding.

De ceremonie vindt plaats op de Esplanade van het Jubelpark te Brussel en wordt afgesloten door een défilé van alle leerlingen van de KMS, dus ook Elisabeth.