Per persoon produceren we in België gemiddeld 420 kilogram huishoudelijk afval per jaar. Negenenzestig procent wordt daarvan selectief ingezameld.

In vergelijking met alle 27 lidstaten van de Europese Unie presteren we nog niet zo slecht. Al onze buurlanden produceren per hoofd van de bevolking veel meer afval. Denemarken is de slechtste leerling van de klas. Oost-Europese landen als Polen, Roemenië en Tsjechië produceren het minste huisvuil.

Hieronder ziet u een lijstje van alle alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.