Australië? Nieuw-Zeeland? Of…?

We noemen het onze tegenvoeters, die van aan de andere kant van de wereld. Als je een gat graaft dwars door de aarde, dan kom je – zo is ons altijd verteld – uit in Australië. Maar is dat zo?

Op de Antipodesmap kom je het te weten. In de les aardrijkskunde leerden we dat ongeveer 70 procent van het aardoppervlak bedekt is met water en dus … ? De kans is groot dat onze tegenvoeters eigenlijk tegenvinners zijn, vissen dus. We willen de pret niet bederven en laten de test aan onze lezers/lezeressen over.

Probeer het hier, op Antipodesmap.com.