Hoewel Jeff Bezos tegenwoordig bovenaan het lijstje ‘rijkste mensen ter wereld’ prijkt met een vermogen van 99,5 miljard euro, verbleekt zijn rijkdom bij het kapitaal en de nalatenschap van deze Afrikaanse koning.

Daarbij investeert de leider van het grootste handelsbedrijf op het internet, Amazon, zijn geld voornamelijk in andere technologische bedrijven zoals Google, zijn eigen ruimtevaartbedrijf, de Washington Post en een biotechnologisch bedrijf dat het verouderingsproces probeert te vertragen. Kunnen we dat erg humanitair noemen van de rijkste persoon die er momenteel op onze aardkloot rondloopt? Niet bepaald, hoewel hij vorig jaar in een Samaritaanse opwelling wel 1,8 miljard euro investeerde in onderwijsprogramma’s en onderkomens voor dakloze families in minder goed bedeelde gemeenschappen.

De 14de-eeuwse Afrikaanse koning Mansa Moussa deed het op alle vlakken echter beter dan de 21ste-eeuwse internetkoning Jeff Bezos. Zijn rijkdom en macht waren zo groot, dat het haast onmogelijk is om in cijfers te schatten. Daarnaast investeerde Mansa Moussa zijn vermogen vooral in literatuur, kunst en architectuur en in de bouw van scholen, bibliotheken en moskeeën.

Mansa Moussa verwierf zijn eerste rijkdommen op de meest eenvoudige manier: via overerving. De man werd in het jaar 1280 geboren in de koninklijke familie van het West-Afrikaanse land Mali. Zijn broer, Mansa Abu Bakr, heerste over het Malinese koninkrijk tot 1312. Toen Abu Bakr niet terugkeerde van een expeditie op zee, werd zijn plek op de troon doorgegeven aan Mansa Moussa. Mali was toen één van de rijkste West-Afrikaanse landen wegens de unieke ligging aan de rivier Niger en aan belangrijke handelsroutes van de transsaharahandel. Daarbij vielen de goudmijnen van Bambuk ook binnen het rijk van Mansa Moussa. Deze mijnen waren in de 14de eeuw verantwoordelijk voor 50% van de wereldvoorraad.

Tijdens zijn regeerperiode annexeerde Mansa Moussa nog 24 steden bij zijn rijk. Vooral de verovering van Timboektoe legde de koning geen windeieren, aangezien deze stad het centrum was van de goudhandel via de Niger en de handelsroutes doorheen de Sahara. Bijna de helft van al het goud van de Oude Wereld behoorde toen aan Mansa Moussa toe. In 2012 werd zijn totale vermogen op 355 miljard euro geschat.

De man was erg gul van inborst en schonk regelmatig goud aan de armen, wat echter zo’n 1,3 miljard euro economische schade tot gevolg had in het Midden-Oosten, toen hij besloot een pelgrimstocht naar Mekka te ondernemen. Hoewel de meeste inwoners van Mali geen moslims waren, beleed Mansa Moussa overtuigd de islam. Deze godsdienst groeide onder zijn heerschappij uit tot de belangrijkste in zijn rijk, hoewel hij niet-moslims toestond hun eigen overtuiging te behouden. Volgens de voorschriften van de islam voldeed hij aan de godsdienstige verplichting van zakat en schonk hij dus goud aan de armen, en ondernam hij in 1324 een pelgrimstocht naar Mekka. Vooral deze tocht bezorgde hem zijn naam en faam in de vroege middeleeuwen.

Zo’n 80 kamelen in zijn gevolg waren beladen met goud en 500 van zijn 12.000 bedienden droegen goudstaven mee. Volgens de overlevering stichtte hij elke vrijdag van zijn pelgrimstocht een moskee in de stad waarin hij op dat moment verbleef. Gedurende zijn oponthoud van drie maanden in Caïro gaf Mansa Moussa zoveel goud uit, dat de goudprijs tien jaar nodig had om zich te herstellen en de Egyptische economie lam werd gelegd. De koning besloot op zijn terugtocht de gevolgen van zijn eigen vrijgevigheid ongedaan te maken door een deel van het goud in circulatie weer te ontlenen aan exorbitante interesten.

Embed from Getty Images

Verder wordt Mansa Moussa beschouwd als de grondlegger van het onderwijs en de volksontwikkeling in West-Afrika en als mecenas van de islamitische geleerdheid. De gulle heerser bracht van zijn tocht naar Mekka verschillende Arabische geleerden en architecten mee. Onder Moussa’s opdracht bouwden zij de grote Djingareyber Moskee in Timboektoe, de Grote moskee van Djenné en een moskee in Gao. Mansa Moussa stichtte ook de Sankore Universiteit in Timboektoe voordat hij rond 1337 stierf.

Gepubliceerd door Tess Van Linden

Good girls are bad girls that never get caught