Vandaag is er een gemeenschappelijke vergadering in het federale parlement over het klimaat. De leden van de “IPKD-werkgroep” van de commissies bevoegd voor het klimaat van de kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap zijn allen uitgenodigd.

IPKD staat voor de Interparlementaire Klimaatdialoog.

Op de agenda staat de stand van zaken over de (uitgestelde) COP 26.

De Klimaatconferentie van Glasgow 2020 (COP26) is een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering, die gehouden wordt in de Scottish Events Campus te Glasgow, Schotland, Verenigd Koninkrijk en in Italië.

De conferentie was gepland van 9 tot 19 november 2020. De conferentie is de 26ste Conference of the Parties (COP26) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC), de 16e sessie van de partners in het Kyoto-protocol (CMP 16), en de 3e sessie van de partners in uitvoering van het Akkoord van Parijs (CMA 3). De conferentie volgt op de Klimaatconferentie Chili 2019 – COP25.

Vanwege de coronapandemie in 2020 werd besloten de conferentie uit te stellen tot november 2021. Ook de tussentijdse besprekingen in Bonn werden verschoven.

Er is vandaag in het parlement een hoorzitting met Peter Wittoeck, diensthoofd Klimaatverandering van de FOD Leefmilieu.
Lien Vandamme en Nicolas Van Nuffel, vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie, zijn er ook.

Belangrijkste punt: er wordt voor broodjes gezorgd, aangezien de vergadering van 10 tot 14 uur duurt.