Doorbreekt Jambon het Cordon Sanitaire?

In het openingscollege van politicoloog Carl Devos aan de UGent laat Jambon onvoorbereid het achterste van zijn tong zien.

Studenten politicologie mochten zonder restricties vragen stellen aan de nieuwe Vlaams minister-president Jambon. In de vrije geest van de universiteit, antwoordde Jambon zonder voorbereiding en zonder terughoudendheid. Dat leverde verrassende antwoorden op.

De studenten bleken nog al intens geïnteresseerd in de lange regeringsvorming en in de relatie tussen N-VA en het Vlaams Belang. Ze wilden meer weten over de gesprekken die  er tussen De Wever en het Vlaams belang in het licht van de nieuwe regeringsvorming.

Jambon zei dat, wat hem betreft, het Vlaams belang mee had moeten regeren. Volgens Jambon zou een opgelegde verantwoordelijkheid het einde van de onrealistische voorstellen betekenen. “Een groot deel van het kiespubliek zou dan inzien dat toverformules niet bestaan”, aldus Jambon.

De minsister-president onthulde dat hij voor de nieuwe Vlaamse regering het Cordon Sanitaire willen doorbreken als een soort van sociaal experiment. Blijkbaar waren die plannen toen concreet en weloverwogen. “We zouden echt niet plat op de grond zijn gegaan voor al hun eisen”, antwoordt Jambon. “Maar we wilden hen wel in het bad trekken in een of andere vorm van besturen.”

Dat gaan ze in Wallonië niet graag horen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More