CD&V bevraagt dit weekend haar leden over grote thema’s.

De Vlaamse meerderheid opzeggen of niet, dat is de vraag. Zullen de christendemocraten meewerken aan Vivaldi, of vasthouden aan N-VA?

Vooraleer de partij overweegt om aan de paars-groene tafel te gaan zitten, wil voorzitter Joachim Coens weten wat de leden ervan denken. Daarom stuurde hij dit weekend een bevraging uit naar alle leden om te weten komen welke thema’s CD&V’ers het belangrijkste vinden: koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit, veiligheid en migratie, betaalbare zorg, klimaatambitie, instellingen die werken en een ethisch kader voor de meest kwetsbaren, abortus en euthanasie.

Of is het eigenlijk veel simpeler? Is dit niet het eerste signaal van de katholieken dat ze overwegen om de Vlaamse meerderheid op te zeggen?  Willen ze dan toch mee in een regering te stappen zonder N-VA en is de grote bevraging slechts een politiek glijmiddel? 

De vraag is hoe de leden zich zullen uitspreken. Maar belangrijker nog: hoe gaat CD&V de uitslag interpreteren en gebruiken.