Voorwaardelijke vrijlating is niet voor morgen.

Publieksvijand nummer één, Marc Dutroux, had bij monde van zijn advocaat, Bruno Dayez een procedure opgestart om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Drie psychiaters onderzochten Dutroux en kwamen tot de vaststelling hij nog altijd een psychopaat is.

‘Psychopathie’ is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van wroeging en empathie. De definitie past Dutroux als een handschoen. Uit het rapport dat werd opgesteld door de psychiaters Pierre Oswald, Samuel Leistedt en Johan Kalonji en drie psychologen, blijkt dat zot Marscke na 24 jaar gevangenisstraf nog geen haar veranderd is. Zelfs Dayez, zijn advocaat, die nochtans een controversieel pleitbezorger is van de vrijlating van Dutroux, is geschrokken van het rapport. “Het klopt: het voorlopige psychiatrische rapport van mijn cliënt is slecht, zelfs heel slecht voor hem. Nog erger dan ik vreesde”, lezen we in Het Nieuwsblad.

De psychiaters ontmoetten Dutroux verschillende keren in de gevangenis van Nijvel: ze voerden er intense gesprekken, en lieten hem ook een reeks tests afnemen om antisociale en psychopathische persoonlijkheidsstoornissen bij een individu te beoordelen.

Tegen de experts zou Dutroux meermaals herhaald hebben dat hij niets verkeerd had gedaan, dat hij de schuld kreeg van dingen die hij niet had gedaan, dat hij “slechts een schakel in een uitgebreid netwerk” was, enzovoort.

Tja.