Van 2005 tot 2007 was Tinne Van der Straeten ondervoorzitter van Groen!, een functie die ze uitoefende tot aan haar verkiezing als volksvertegenwoordiger in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor Groen! in 2007.

Midden augustus 2008 schrijft ze een interessant stukje op haar blog als parlementslid.

“Daerden stort zich volgens een aantal berichten nogal stevig in de drank blijkbaar, zo erg zelfs dat (de tennisser David) Nalbandian hem erop aan sprak.”

Tinne: “Bert Anciaux zegt in een reactie dat er nogal altijd zwaar gezopen wordt in de politiek. Zoals bijvoorbeeld tijdens een van de laatste nachtelijke zittingen in het parlement.”

“Elke donderdag is het plenaire, die begint om 14u15 met actuele vragen. Dat duurt zo ongeveer tot 17 à 18 uur. Als er dan nog een pak ontwerpen of voorstellen op de agenda staan, kan het wel eens tot midden in de nacht duren.”

Tinne: “Ik denk dat bij de laatste nachtelijke zitting het in de namiddag ook nog koers was. Dat begint dan met een aantal pintjes, vervolgens wordt er gegeten, met wijn natuurlijk, en daarna opnieuw wijn of pintjes. Want niet iedereen zit de hele tijd in het halfrond, maar loopt wat over en weer tussen het halfrond en zijn of haar bureau, en voornamelijk, tussen het halfrond en de koffiekamer.”

De koffiekamer is overigens een verkeerde naam voor de ‘buvette’ van De Kamer. Er wordt immers vooral sterke drank geschonken. Tot voor kort zelfs gratis voor de verkozenen des volks.

“Als het lang duurt, durft de alcohol nogal eens rijkelijk vloeien. Bij drank hoort vertier. Aan politiek vertier geen gebrek toen tijdens die bepaalde zitting. De ene fractie zette de Internationale in, en een andere niet nader genoemde fractie de Marseillaise.”

Tinne: “De koffiekamer is enkel toegankelijk voor parlementsleden, daarom waarschijnlijk zijn deze zangtalenten niet te bewonderen op YouTube.”