De onderneming van Gwendolyn Rutten en echtgenoot Jimmy Geurts heeft de resultaten voor 2019 bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) neergelegd. De onderneming houdt 92,47 procent van de aandelen aan van de koffiebar van Geurts.

De eerste onderneming heeft vorig jaar een kleine 4.000 euro winst gemaakt, net zoals in 2018.

Interessanter is dat er in de toelichting geen enkele melding gemaakt wordt van de coronacrisis. De jaarrekening van de onderneming werd goedgekeurd op 2 juni van dit jaar, toen de coronacrisis zeer zichtbaar was.

Toch wordt dat niet als een probleem gezien. “De bestuurder (Geurts) verklaart dat de onderhavige jaarrekening en de cijfers die erin vermeld zijn een voldoende getrouw overzicht geven van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap. De bestuurder verklaart dat er geen voorname risico’s of onzekerheden zijn waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt.”

Als je deze crisis al niet als een risico of onzekerheid beschouwt…