Fluorescerende verf toont de manier waarop een virus zich verspreidt.

In overleg met wetenschappelijke experten, voerde het NHK – de Japanse publieke omroep – een experiment met fluorescerende verf uit. De test toont hoe je een virus aan mekaar doorgeeft als je geen afstand houdt van elkaar. Men simuleerde een buffet, waarbij één persoon besmet is. Hij at samen met 10 ander personen. Na 30 minuten had iedereen fluorescerende verf op de handen, 3 van de 10 hadden die ook op het gezicht.

In 2015 deed het programma Mythbusters een soortgelijke test. Uiteraard was er toen nog geen sprake van corona. Zij deden de test met een verkoudheid. De resultaten waren dezelfde.

Een verwittigd man is er twee waard. Een verwittigde vrouw ook.