Zonder begrotingscijfers geen zitting.

Met een ruime meerderheid werd het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering goedgekeurd, de ministers werden aangeduid, zij legden hun eed af, Jambon trok naar de koning en legde zijn eerste regeerverklaring als minister-president van de Vlaamse regering af. Daarna werd de eerste zitting van het Vlaams parlement geschorst omdat de oppositie de begrotingscijfers eiste.

Na maanden van keuvelen, waren de regeringspartijen er in geslaagd om zichzelf een functie te geven en een regeerakkoord te schrijven, maar even vergeten om er een prijs op te plakken. Of erger nog, uit te leggen wie het allemaal zal gaan betalen en wanneer.

Eerder was al aangekondigd dat men niet zou beginnen met een begroting in evenwicht, maar dat die begroting, mits de juiste investeringen, in de loop van de bestuursperiode wel in evenwicht zou komen. Moeilijk aanvaardbaar voor de oppositie. De regering vertrouwt op een onbekende toekomst en geeft geld uit wat ze – misschien – later gaan terugverdienen. Eén en ander was misschien nog te verteren als er tegenover deze roekeloosheid cijfers en concrete plannen zouden staan, maar die zijn er dus duidelijk niet. De Vlaamse regering gaat op pad maar weet niet hoeveel geld ze mee hebben.

Vlaams Belang, groen, sp.a en PVDA nemen hier absoluut geen genoegen mee en eisen de tabellen op tafel. Einde zitting.

Goed begonnen is half gewonnen.