Af en toe eens aan de toog hangen met de maten is niet alleen leuk, maar blijkbaar ook nuttig.

Stop met thuis excuses te verzinnen om toch maar eens een avondje met de mannen weg te mogen. Voortaan heeft u een ontegensprekelijk argument: de wetenschap zegt dat het goed voor u is. Duits onderzoek wees uit dat het scheppen van een mannelijke band ideaal is voor het verminderen van stress, het verkrijgen van een gevoel van veiligheid en een langer leven. De studie – die werd uitgevoerd aan de Universiteit van Göttingen – maakte gebruik van berberapen als, nu ja, proefpersonen. Van deze soort is bekend dat ze mensachtig sociaal gedrag vertonen.

Uit het onderzoek bleek dat de apen minder angstig waren en dat ze zich veiliger voelden wanneer ze met andere mannetjes waren. Daarnaast waren ze ook aanzienlijk kalmer en meer ontspannen dan wanneer ze met hun familie of partner waren. Geen van de mannelijke apen ontwikkelde aan stress gerelateerde aandoeningen in het bijzijn van andere mannetjes, terwijl dit wel het geval was wanneer ze met vrouwelijke apen vertoefden.

Die mannelijke apen hingen natuurlijk niet aan de toog, maar ze vlooiden elkanders vacht uit. Toch kan dit volgens wetenschapper Christopher Young vergeleken worden met het samen kijken naar een voetbalmatch of genieten van een biertje.

 Of na het onderzoek de vrouwelijke apen hun partner stonden op te wachten met een deegrol is niet geweten.

Gepubliceerd door Gert Bleus

"Some men see things as they are, and ask why. I dream of things that never were, and ask why not."