We zijn gewaarschuwd, maar doen we er wat aan?

We gaan alweer een warme week tegemoet, of beter gezegd een droge week. Leuk? Nu wel, morgen niet meer. Als de droogte aanhoudt, zitten we tegen het einde van de zomer zonder water. In twee op de drie meetpunten in Vlaanderen is de grondwaterstand nu al laag tot zeer laag. Sinds vorige week geldt er op de meeste plaatsen in Vlaanderen een oppompverbod. De boeren zullen wellicht de eersten zijn die in de problemen komen, maar als we niet gaan leren om zuinig om te springen met ons water, dan komt er straks geen druppel meer uit de kraan om de patatjes te koken.

Nochtans doen we vaak lacherig over ‘het typisch Belgisch weer’. In onze perceptie regent het bijna elke dag. In werkelijkheid regent het gemiddeld 199 dagen per jaar. Veel denk je ? Wel, het regent nooit een hele dag en wat er valt – en daar zit het probleem – verdwijnt via onze riolen naar de rivieren en zo in no time naar de zee en zitten we zonder water.

Willen we dit oplossen, dan moet er dringend minder oppervlakte worden verhard. Kijk in je eigen straat, voortuintjes worden zeldzaam. Huis na huis verhardt de Vlaming zijn oprit, want dat is proper. Regenwater kan door beton of andere verhardingen niet in de grond sijpelen en zo het lokale grondwaterpeil aanvullen. Geen grondwater, geen drinkwater.

“We moeten sponzen maken die water ophouden”, zegt bioloog Dave Draulans. “De verharding moet weg. Dan gaat het over asfalt, maar ook over drainagesystemen. Nu krijgt de aarde geen enkele kans om regenwater op te nemen. Het stroomt zo weer weg.”

14 procent van Vlaanderen is op dit moment verhard. Dat is twee keer zoveel als het Europese gemiddelde. De zogenaamde ‘betonstop’ moest verhinderen dat het percentage verharding nog verder toenam, en op lange termijn zelfs weer daalt. De regering Geert Bourgeois (N-VA) zou de betonstop invoeren, maar vond het dossier te precair en parkeerde het voor haar opvolger. De huidige regering Jambon (N-VA) gaf het kind een andere naam. ‘Betonstop’ heet voortaan ‘bouwshift’, sommigen noemen het een betonstop-light.

Nu verdwijnen er elke dag in Vlaanderen per dag 6 hectare open ruimte. De Vlaamse regering wil dat tegen 2040 herleiden tot nul. Maar of dat genoeg is, wordt door experten betwijfeld.

En ondertussen? Wees zuinig. Poets je tanden, gebruik een glas.Om maar één voorbeeld te noemen. Eén lavabo met water maakt geen verschil. Elf miljoen lavabo’s water op één ochtend misschien wel.