Ze bestaan echt, mensen die opgroeien of opgegroeid zijn zonder radio of tv. En ze leven zelfs in Vlaanderen.

Els De Schepper in 1993: “Tot mijn achttiende hadden wij geen radio en geen televisie, en dat maakt dat ik helemaal geen voorkennis had van muziek. Nu nog steeds niet; mensen spreken me wel eens over die of die artiest en ik sta daar dan maar wat bij te luisteren, want ik ken er niks van.”

Aangezien Els in 1965 geboren is, wil dat zeggen dat ze de muzikale periode van 65 tot 83 amper kent.

Enkel in 1978 brachten The Kids de punk naar België, debuteerde Jo Lemaire & Flouze en won Once More de Rock Rally. Dat ging dus allemaal aan Els voorbij.

Het heeft haar wel niet belet om een succesvolle carrière in de schijnwerpers uit te bouwen.

De meeste BV’s hebben ook genoeg aan een vernnootschap. Els heeft er 2: via haar centrale vennootschap participeert ze in een andere firma. Die laatste firma heeft voor 2019 vrij goede cijfers gepubliceerd.

Uiteraard is er de coronacrisis. In de toelichting lezen we dit: “In de loop van 2020 en meer specifiek sinds de maand maart 2020, is stilaan duidelijk geworden dat het Covid-19 of Corona virus ook in Europa verspreid raakt en een impact heeft op de werking van het (bedrijfs)leven. Ook op de vennootschap zal het virus een impact hebben, het is echter op vandaag onmogelijk een inschatting te geven van de grootte en draagwijdte van deze impact aangezien de gevolgen van het virus nog in volle ontwikkeling zijn.”