Een elektrische auto heeft nul uitstoot, dat weten we intussen al wel. Maar wat als je met alle factoren rekening houdt, welke voertuigen zijn dan het minst gunstig voor het milieu? Wel, het antwoord is redelijk verrassend.

Elektrische auto’s worden meer en meer verkocht, sommige fabrikanten experimenteren met waterstof, de dieselwagen wordt stilaan verdrongen door een auto op benzine en aardgas (CNG) wordt tegenwoordig ook als redelijk groene brandstof aanzien. Maar wat is nu de beste keuze voor het milieu, als je werkelijk met àlles rekening houdt? VRT deed een groot onderzoek en ging daarvoor ten rade bij verschillende experts. Men ging er van uit dat er met elke wagen 200.000 kilometers worden afgelegd alvorens hij afgeschreven werd.

Het begint natuurlijk allemaal bij de productie. Bij het fabriceren zorgt een elektrische wagen voor plusminus 60 procent extra CO2-uitstoot ten opzichte van een vierwieler met een verbrandingsmotor, en dit omwille van de productie van de batterij uiteraard. Bij een auto op waterstof ligt dit percentage nog hoger, aangezien er ook nog een waterstofcel gebouwd moet worden.

Voor het onderzoek werd er van uit gegaan dat de elektrische auto’s rijden op groene stroom: afkomstig dus van zonnepanelen of windmolens. Daardoor is de uitstoot tijdens het rijden – uiteraard – nihil. De onderzoekers gaven wel mee dat, indien ze zouden rijden op stroom die gemaakt werd door steenkoolcentrales, dit de ‘ergste vijand voor het milieu’ zou zijn. Men ging echter uit van groene stroom, omdat iedereen in principe de mogelijkheid heeft om groene stroom te laden.

Ook een waterstofauto stoot niks uit en is dus even vriendelijk voor het milieu als een groene-stroomauto. Benzinewagens blijken meer CO2 uit te stoten dan dieselauto’s, omdat ze gemiddeld meer brandstof verbruiken.

Dan komt echter de grote verrassing: aardgas. CNG wordt tegenwoordig gepromoot als groene brandstof: ‘Wie slim is, rijdt op gas. -77 procent fijn stof en CO2’ staat er op de website gas.be te lezen.

Dat zal wel zo zijn, maar CNG bestaat voor zo’n 80 tot 90 procent uit methaan. Dat is een broeikasgas dat 28 keer agressiever is dan C02, als het zo in de lucht komt. En daar zit net het probleem: tijdens het verwerken en het transport van CNG, lekt er altijd een deel weg. Wanneer men hiermee rekening houdt, is CNG de meest schadelijke brandstof voor het milieu.

Tot slot is er ook nog het onderhoud, en de recyclage van de wagen aan het einde van zijn 200.000 kilometers. Het verwerken van de batterijen van een EV veroorzaakt meer CO2-uitstoot, maar dat wordt volgens het onderzoek gecompenseerd door het geringer onderhoud dat een elektrische auto nodig heeft tegenover een exemplaar met een verbrandingsmotor.

Dit is volgens het onderzoek de volgorde, van klimaatvriendelijk tot klimaatonvriendelijk:

– elektrische auto
– auto op waterstof
– diesel
– benzine
– CNG

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.