Lutgart Simoens is niet meer. Ze zal vooral herinnerd worden door haar legendarische ‘radio-interview’ met koningin Fabiola, van 8 juni 1984.

Toenmalig premier Wilfried Martens: “Ik herinner me zeer goed dat koningin Fabiola één keer voor een interview is aangezocht. Dat was door Lutgart Simoens van Radio 2. Zij was toen zo voorzichtig om mijn toestemming te vragen. Die heb ik ook gegeven.”

“Misschien waren ze vroeger wel te voorzichtig en was het hof te zeer gesloten. Maar elk optreden van de koning en de belangrijkste leden van de familie moet verlopen onder de verantwoordelijkheid van de eerste minister. Dat is een absolute voorwaarde opdat de monarchie zou kunnen blijven functioneren”, dus Martens in de media enkele jaren na het ‘interview’.

Aan radiovrouw Lutgart Simoens verklapte ze dat de lievelingskost van Boudewijn ‘worst met rode kool’ was.

Het ‘interview’ was evenwel niet zo spontaan als velen zouden denken. Simoens: “Hare Majesteit kreeg haar vragen vooraf, schreef daar netjes een antwoord op en las haar replieken tijdens ons gesprek vlekkeloos voor. Er kwam geen repetitie aan te pas.”

Volgens een paleisbron werden de vagen eerst gescreend door het hof en de regering. “Enkele vragen werden ook geschrapt.” Ook de antwoorden van Fabiola werden nog eens grondig nagelezen vooraleer de Spaanse ze op de radio in een gebrekkig Nederlands voorlas.