Begin 2008 openden onder massale belangstelling Kelly Pfaff en vennoot Isolde ‘Iske’ Oliviers de deuren van hun kledingzaak, Farfalle, aan de Bouwelsesteenweg in Nijlen.


Zowel mannen als vrouwen kunnen er kleding en accessoires vinden. Een van de vijfentwintig merken in de winkel is Nicky Vankets, de bekende Limburgse modeontwerper van wie Kelly Pfaff het uithangbord is. Een heel legioen BV’s, onder wie ook Joyce De Troch, was die avond naar Nijlen afgezakt om Pfaff te feliciteren.

De vennootschap achter de winkel wordt snel failliet verklaard.

In het Staatsblad verschijnt: “Bij vonnis, d.d. 23 februari 2009, van de rechtbank van koophandel te Mechelen, werd op bekentenis, in staat van faillissement verklaar: de BVBA Farfalle, verkoop van kleding, met maatschappelijke zetel, te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 146, met ondernemingsnummer 0894.055.136.”

Oliviers is boos op de berichtgeving en wil Dag Allemaal, de hoofdredacteur/uitgever en de journalist vervolgen.

Dag Allemaal wijdde immers een artikel aan de winkel en plaatste een foto van Kelly Pfaff op de cover met de kop “Opgelicht door beste vriendin”.

Oliviers was erg aangedaan door het beeld dat Dag Allemaal van haar schetste en diende klacht in. Het openbaar ministerie had zowel voor de raadkamer als voor de KI de buitenvervolgingstelling gevorderd.


In 2010 stelt de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen Ilse Beyers, verantwoordelijk uitgever van het weekblad Dag Allemaal, effectief buiten vervolging voor laster en eerroof aan het adres van Iske Oliviers, de voormalige zakenpartner van Kelly Pfaff. Er waren onvoldoende elementen om van laster en eerroof te kunnen spreken.

“Mijn cliënte gaat nu mogelijk een burgerlijke procedure aanspannen om alsnog een schadevergoeding te eisen van mevrouw Beyers en Dag Allemaal“, aldus Jan Calewaert, de advocaat van Iske Oliviers, in de media.

Uit een document gepubliceerd op een juridisch forum blijkt dat de zakenpartner van Kelly Pfaff inderdaad een burgerlijke procedure inspande.

Ze baseerde zich op het klassieke artikel 1382 van het BW (Burgerlijk Wetboek) om een schadevergoeding te eisen.

In eerste aanleg werd de eis afgewezen. Ook in beroep werd de eis onlangs afgewezen.