Fedasil is voor de “vluchtelingenboot” aan de Rigakaai in Gent op zoek naar 30 papflesborstels. Belangrijk detail: de papflesborstels moeten wit zijn. Afmetingen: 7,6 x 5,2 x 35,8 cm.


Fedasil behoudt zich het recht voor om al dan niet te onderhandelen over de voorwaarden van de offertes (regularisatie: ontbrekende documenten, gebrek aan duidelijkheid of andere; of verbetering van de voorgestelde voorwaarden: prijs, of andere).
In het geval van onderhandelingen, zal Fedasil de onderhandelingen afsluiten door voor te stellen een BAFO in te dienen (best and final offer). Er zal geen enkele wijziging/aanpassing/regularisatie kunnen aangebracht worden aan de ingediende BAFO.

Binnenkort volgt allicht een vraag voor papflessen…