Wie de actualiteit een beetje volgt, weet dat we nog steeds in een asielcrisis zitten. De opvangcentra zitten overvol en Fedasil zoekt naarstig naar nieuwe locaties om al deze ongetwijfeld beloftevolle mensen op te vangen.

Bij Fedasil zitten toch mensen die andere prioriteiten hebben. In het Staatsblad verscheen gisteren immers de “Nationale projectoproep 2021 voor opvang”.

Deze oproep tot het indienen van projecten past volgens de overheid in het kader van de bepalingen betreffende “de materiële hulp die wordt verleend aan de begunstigden van de opvang waarin de genoemde wet voorziet, en de doelstellingen van de algemene beleidsnota over de opvang van asielzoekers en andere begunstigden van opvang”.

Zo mogen er projecten rond ecologie ingediend worden. “De aandacht voor ecologie in het opvangnetwerk versterken door de ontwikkeling van innovatieve projecten die enerzijds de centra meer ecologisch maken en anderzijds de bewoners sensibiliseren voor dit thema (bijvoorbeeld de ontwikkeling van groentetuinen en groendaken)”. De overheid wil van de asielzoekers dus tuiniers en landbouwers maken…

Vreemder is dat er ook projecten ingediend mogen worden over de sociale media. “Reageren op polarisatie en haatdragende taal op sociale media: een studie uitvoeren en aanbevelingen doen over hoe Fedasil als overheidsinstelling kan omgaan met polarisatie, extremisme en vals nieuws op de eigen sociale mediakanalen en op sociale media in het algemeen.”


Fedasil vraagt dus een studie over hoe het moet omgaan met reacties op de eigen (!) mediakanalen. Daar heb je geen studie voor nodig. Gewoon verwijderen, die reacties. De sociale media in het algemeen? Dan heb je overheidsinstanties zoal Unia om daar een klacht neer te leggen. Daar krijgen ze trouwens (te) veel geld voor.

Die studie moet alvast niet meer uitgevoerd worden. Opnieuw 100.000 euro bespaard…