Fedasil wil 2 grote tenten huren voor het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel.

In december 2018 werd het Klein Kasteeltje omgevormd van een regulier opvangcentrum tot een aanmeldcentrum. Asielzoekers verblijven slechts een korte tijd in het aanmeldcentrum

Elke tent heeft een oppervlakte van 150 m2. De eerste tent is bedoeld als tijdelijke wachtzaal, de tweede als uitbreiding van de “instructiezaal uitstroom”. Het huurcontract duurt 12 maanden.

Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoals bepaald in artikel 2, 29° van de wet. Fedasil maakt gebruik van deze plaatsingswijze overeenkomstig artikel 41, §1 van de wet (geraamd bedrag van de opdracht lager dan 214.000,00 EUR excl. BTW voor opdrachten van levering of diensten, of lager dan 750.000,00 EUR excl. BTW voor opdrachten van werken).