Na een vreemde middelbare opleiding moet voor de achttienjarige Filip van België een vervolgopleiding gezocht worden. De oplossing is een bijzonder programma aan de Koninklijke Militaire School (KMS), de “universiteit” (correcter: hogeschool) van het leger.

Filip wordt er ondergebracht bij de 118de promotie Alle Wapens – een opleiding die leidt tot een diploma van licentiaat (nu: master) in de Sociale Wetenschappen. Van het zware toelatingsexamen wordt hij uiteraard vrijgesteld. Filip verblijft er van 1978 tot 1981.

De opleiding wordt er in het Frans en in het Nederlands gegeven. Filip zit in de les naast Luc Castelein. “Filip verveelde zich meestal steendood. Je voelde dat hij er zat omdat hij er moest zitten. Oprechte interesse had hij alleen voor auto’s en motoren. Daarover had hij ook allerlei boekjes mee. Filip was wel een sympathieke gast, hij deed zijn best om er bij te horen. In de les van professor Charles draaide hij zich om op zijn stoel en deed hij voor de hele klas een gebaar van ‘die man kan nogal zagen’”, aldus Castelein in De Standaard. “We wisten niet wat we zagen.”

Volgens medestudent Frank Claeys was Filip vooral veel bezig met zijn lichaam. “Filip ging liever nog een uurtje powertrainen dan iets drinken in de kantine. Wat hij graag deed, was de schouderspieren opspannen voor de spiegel, zoals een bodybuilder.”

Laurents privéleraar Rudy Bogaerts: “Filip heeft drie jaar lang op de militaire school een half punt op twintig gehaald voor wiskunde, scheikunde en natuurkunde, omdat de leraars hem geen nul mochten geven.”

Laurent is volgens hem minder dom dan Filip. “Het paleis wil ook niet geweten hebben dat onze toekomstige koning, prins Filip, eigenlijk dommer is dan zijn broer Laurent.”

Na die drie jaar op de KMS schrijft Filip geen eindwerk. Een echt diploma kan hij wel niet krijgen: zo bruin kan het paleis het volgens De Standaard niet bakken.

Filip krijgt dus alleen een certificaat dat hij gedurende drie jaar bepaalde vakken “met vrucht gevolgd heeft”. Die informatie wordt door de woordvoerder van het paleis bevestigd. In officiële mededelingen wordt het onderwerp volgens de redacteur van de krant met koninklijke elegantie omfloerst behandeld. De officiële biografie van Filip vermeldt dat de prins de cursussen volgde aan de KMS met de 118de promotie Alle Wapens. Over een resultaat wordt niet gerept…

Wat heeft Filip daar geleerd? Hij zegt het zelf: “Ik heb geleerd hoezeer het mogelijk is zijn grenzen te verleggen in termen van vermoeidheid en inspanning. Ik heb ook geleerd wat het betekent om ‘een goede ploeg te vormen’ en elkaar te helpen.”