Waar is de tijd: in 1996 was er een relletje toen zanger Sam Gooris een t-shirt droeg. Vandaag is er een rel omdat sommige BV’s geen t-shirt dragen.


Op de gewraakte t-shirts stond reclame voor onder andere Prozac en Lithium, volgens sommigen “aartsgevaarlijke” producten voor manisch-depressieven.


Sam Gooris ging diep door het stof en verklaarde onmiddellijk dat hij, noch zijn management of Arcade Music Company ooit stilgestaan hadden bij het feit dat de – overigens vrij in de handel verkrijgbare – t-shirts enige opschudding konden veroorzaken. Gooris vond het t-shirt gewoon “grafisch mooi”. De zanger voegde er tenslotte nog aan toe dat hij bewuste t-shirt in elk geval nooit meer (in het openbaar) zou dragen en dat hij de beroering die erdoor werd veroorzaakt, betreurt.


De sympathieke Sam (die we ooit in het echt – zoals dat heet – mochten ontmoeten) heeft uiteraard een vennootschap die het ook goed doet. In 2019 kon die firma zelfs een erg mooie som uitkeren (vergoeding aan het kapitaal). Dat boekjaar 2019 was overigens een erg winstgevend jaar voor de zanger. Het coronajaar 2020 zal allicht iets moeilijker zijn.