Francken en Freilich lanceren Falaq-raket naar Hezbollah

Kamerleden Darya Safai, Theo Francken, Michael Freilich en Koen Metsu van N-VA hebben een voorstel van resolutie ingediend. De vier politici willen Hezbollah als een terroristische organisatie kwalificeren.

Hezbollah (Partij van God) is een politieke partij in Libanon en een militante beweging van sjiitische moslims die anti-Israëlisch en anti-Amerikaans zijn.

Het viertal van N-VA is van oordeel dat Hezbollah als één en ondeelbaar moet worden beschouwd en besluit daaruit dat het huidige Europese onderscheid tussen de militaire en de politieke vleugel van Hezbollah artificieel is en niet met de realiteit in overeenstemming is.

De kamerleden achten de opheffing van dit kunstmatige onderscheid belangrijk voor het opsporen en het elimineren van de criminele transnationale netwerken die Hezbollah op het Europese grondgebied heeft opgezet.

Concreet vragen de parlementsleden aan de federale regering om op Europees niveau het debat over Hezbollah te heropenen en er samen met Nederland en Duitsland voor te pleiten om Hezbollah in haar geheel onder het Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Europese Unie te brengen en diplomatieke inspanningen te leveren om ook op internationaal vlak de kring van landen uit te breiden die Hezbollah in haar geheel beschouwen als een terroristische organisatie en een criminele entiteit.

Tot slot vragen Francken en co ook aan de regering om in contact te treden met de Duitse autoriteiten om de volle omvang van de activiteiten van Hezbollah, die aanleiding gaven tot het verbod, te begrijpen en over de grenzen heen samen te werken om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More