Betogen voor een regime waarvoor je politiek asiel aanvroeg, kan niet volgens de gewezen staatssecretaris voor asiel en migratie.

Theo Francken vraagt zich in een open brief op Facebook af of de Iraanse vluchtelingen die in Sint-Jans-Molenbeek betogen tegen de VS wel vluchtelingen zijn. Francken is heel direct en scherp in zijn bewoordingen en pleit voor een doorlichting van al wie daar aanwezig was. Mensen die gevlucht zijn voor een regime en op basis daarvan papieren hebben gekregen, maar wel gaan betogen voor dat regime, kunnen volgens Francken niet langer als vluchteling worden beschouwd.

Hij wijst met een beschuldigende vinger naar de islamitische ambassade van Iran in Brussel en is ervan overtuigd dat de betoging door hen is georganiseerd. “Het aanwezige ambassadepersoneel staat onder diplomatieke status, daar valt dus niet veel aan te doen”, zegt Francken. “Maar aan al de rest?”

“Soms vraag ik me af of we finaal niet ten onder zullen gaan door onze eigen Westerse immer tolerante houding, “ schrijft Francken helemaal aan het eind.

Voor de volledigheid geven we je de volledige tekst van Francken, die hiermee een stevige stok in het politieke hoenderhok gooit.

 

President Trump schakelde de Iraanse generaal van de elitetroepen Soleimani uit. Dat heerschap stond op de 15de plaats van de Westerse terroristenlijst wegens het veelvuldig laten uitvoeren van moordaanslagen en executies op Europees grondgebied. Iran is een Islamistische dictatuur waar de sharia heerst.

Enkele uren na zijn dood verscheen deze oproep. Een oproep om te rouwen en te betogen tegen zijn dood onder de titel: ‘een hele wereld zal u wreken’. Dit niet in Teheran, maar hier in Sint-Jans-Molenbeek.

Volgens waarnemers namen er tussen de 100 en 200 personen deel aan deze rouwbetoging, hoofdzakelijk mannen en enkele (extreem gesluierde) vrouwen. Wat ik me dan afvraag: wie zijn die mensen? En hoe komen die aan een verblijfsvergunning?

Ten eerste denk ik dat deze betoging georganiseerd is vanuit de Islamistische ambassade van Iran of enkele stromannen. Het aanwezige ambassadepersoneel staat onder diplomatieke status, daar valt niet veel aan te doen. Maar al de rest? Als die ooit erkend zijn als vluchteling en daardoor papieren hebben gekregen, dan toont hun sympathie voor Soleimani en de Iraanse theocratie toch duidelijk aan dat ze helemaal geen vluchtelingen zijn. Ze zijn niet op de vlucht voor het regime, ze steunen het regime, ze komen er zelfs voor op straat.
Daarnaast zal een deel mogelijks via studievisa aan een permanent verblijf geraakt zijn. Dat is eigenlijk ook al niet de bedoeling van het concept van de studentenvisa.

Moest ik nog staatssecretaris zijn zou ik dit door de veiligheidsdiensten en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) allemaal eens grondig laten onderzoeken. Dossier per dossier. En de erkende vluchtelingen zou ik een voor een opnieuw laten interviewen. Maar of Maggie De Block dat zal doen?

Soms vraag ik me af of we finaal niet ten onder zullen gaan door onze eigen Westerse immer tolerante houding.