Frédéric Daerden (PS) is van plan om volgend jaar een grote campagne tegen racisme te lanceren.

De naam Daerden zegt je misschien iets. Hij is de zoon van de beruchte Michel Daerden die begin januari 2010 in opspraak kwam, toen hij stomdronken in de Senaat optrad. Dat was geen beletsel voor de zoon van de man.

In september 2019 werd Daerden junior viceminister-president en minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijkheid van Kansen in de Franse Gemeenschapsregering, ook wel Wallo-Brux genoemd.

Daerden heeft nu 150.000 euro klaarliggen voor een spotje van enkele seconden tegen racisme (referentie MP4673). Er moet een filmpje op de Franstalige tv komen. Het spotje tegen racisme moet klaar zijn eind 2020 en de uitzending is voorzien rond 21 maart 2021.

Doelgroep zijn de jongeren tot 35 jaar die in de groep van de ‘ambivalenten’ zitten. Volgens de studie van Daerden gaat het om jongeren die ‘onbeslist’ zijn en exact in het centrum zitten (ze zijn niet voor en tegen het systeem en ze zijn niet open of gesloten – wat die criteria ook mogen betekenen). Het gaat volgens de studie wel over 24 procent van de burgers.

Waarom net deze groep bereikt moet worden is niet duidelijk. Misschien zou het beter zijn om de echte racisten te bespelen, als er dan toch geld verkwist moet worden? Beter is uiteraard om dat geld helemaal niet te verspillen (en uit te geven aan nuttige zaken), maar die boodschap ligt nog altijd moeilijk bij de Franstalige socialisten…

(Thierry Debels)