Zelfstandigenorganisatie NSZ pleit voor kwijtschelding.

“Ik denk dat er veel failliet zullen gaan.” Dat is de zin die vandaag in bijna elk gesprek op straat tussen passerende buurmannen en buurvrouwen wel eens valt. En inderdaad, je moet geen econoom zijn om te weten dat we serieus in de penarie zitten. Volgens Christine Mattheeuws, de topvrouw van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), zullen 10 tot 15 procent van de ondernemingen de coronacrisis niet overleven. In de horeca is de voorspelling nog dramatischer, daar vreest men voor 20 procent aan slachtoffers. Economen breken zich het hoofd over wat het land op termijn het minste pijn zal doen: extra ondersteunende maatregelen, of de collateral damage van faillissementen incasseren.

De overheid heeft alvast gekozen voor uitstel van betaling en dergelijke, maar uitstel is geen afstel. Mattheeuws en het NSZ bepleiten daarom extra financiële en fiscale maatregelen, omdat die “het snelst voor liquiditeit zorgen”. “In plaats van uitstel van belastingen, zouden wij graag hebben dat bepaalde belastingen worden kwijtgescholden. Dàt zou pas zuurstof geven”, aldus Mattheeuws. Als zij het voor het zeggen had, dan zou de betaling van personen- of vennootschapsbelasting kwijtgescholden kunnen worden. Meer nog, ook de gemeentelijke taksen zouden verdwijnen zodat ondernemers kunnen investeren en overleven. Voor de horeca denken ze bij de NSZ aan een algemen btw-verlaging naar 6 procent.

Maar, tussen een voorstel en de toepassing, staan wetten in de weg. En praktische bezwaren.