Goed nieuws: prinses Claire is voldoende hersteld om opnieuw naar de supermarkt te trekken.

Het laatste nieuws dateert al van een paar maanden geleden. Laurent: “Het gaat goed met haar”, klonk het kort.

Claire had corona en een slepende ziekte.

Wel vertelde Laurent dat nog een ander probleem het gezin zorgen baarde: de aandoeningen van Claire zorgden voor heel wat administratieve beslommeringen. Sinds enkele jaren schrapte de regering immers een deel van zijn dotatie. Een neveneffect is dat hij zich volgens de media niet bij een ziekenfonds kan aansluiten en zijn gezin geen recht heeft op terugbetaling van medische kosten. “Ik hoop dat ook hiervoor snel een oplossing komt. Mijn echtgenote heeft het er niet makkelijk mee.”

Volgens onze informatie zijn alle royals, dus ook Laurent, aangesloten bij een mutualiteit. Om onze bron te beschermen kunnen we niet meedelen over welk fonds het gaat.

Zeker is ook dat prinses Claire voldoende hersteld is om alleen naar de supermarkt te trekken. Volgens de kassierster had ze deze keer wel weinig te vertellen. “Doorgaans heeft ze wel altijd iets te zeggen. Deze keer was ze een beetje stil.” Het personeel van de supermarkt is wel positief over de prinses. Ze wordt steevast omschreven als vriendelijk. Ook deze keer was ze alleen op stap. Laurent zal het zonder twijfel te druk hebben met zijn Libische problemen.