Als de theorie van Gers klopt, brengt hij zichzelf nu ernstig in gevaar.

Het heeft even geduurd vooraleer de gevaarlijke nonsens van Gers Pardoel van Instagram werden gehaald. Vorige week kondigde Gerwin – dat is zijn echte naam – aan dat de liefde je beschermt tegen het coronavirus en dus riep hij iedereen op om elkaar wél een hand te geven en elkaar wél een knuffel te geven.

Vandaag echter lezen we dat Pardoel en zijn vrouw – en manager – Sélina uit elkaar zijn. Betekent het dan dat Gers nu ernstig gevaar loopt omdat de liefde hem niet meer beschermt? Natuurlijk niet.

Maar, om te illustreren hoe dwaas en gevaarlijk de woorden van Pardoel wel waren, citeren we uit de open brief van Wim Derave, professor aan de Faculteit Geneeskunde van het UGent.

“De besmettingsgraad voor dit fel onderschatte virus is 2 à 3. Dit betekent dat elke besmette persoon gemiddeld 2 à 3 andere mensen besmet. Dit lijkt mee te vallen, denk je, maar dat is niet zo. Want als je twee andere mensen besmet, dan besmetten zij elk ook twee andere mensen (dus 4 in totaal), en zij op hun beurt (8) en hun beurt (16), en als je dit 10 keer herhaalt, heb je in je eentje meer dan 16.000 mensen besmet.

Dat was het optimistische scenario. Als je elk 3 mensen besmet (en zij doen dat op hun beurt ook), dan heb je na even veel dagen 1,5 miljoen mensen besmet. Aangezien je niet de enige bent die besmettingen doorgeeft, zitten we binnen enkele weken in een situatie waar alle haarden met elkaar versmolten zijn en dat 60 tot 70 procent van alle mensen in Europa besmet is.”