Gert Verhulst, nog steeds de sympathiekste presentator op tv, heeft een vennootschap met zijn kinderen Viktor en Marie opgericht.

De creatie van de onderneming vond al plaats in mei van dit jaar. Het eigen vermogen van de vennootschap werd bepaald op 150.000 euro. De grootste financiële inbreng komt wel van de kinderen van Gert.

De onderneming heeft diverse mogelijke activiteiten: immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap in de ruimste zin van het woord, de activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management en het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten en tot slot de activiteiten van een holdingvennootschap.

De eerste jaarvergadering zal pas worden gehouden in het jaar 2022, na de afsluiting van het eerste (verlengde) boekjaar.