4.000 varkens mogen wel in Borgloon, 180.000 kippen niet.

Vlaanderen is het land van de vreemde redeneringen. Gedeputeerde Inge Moors (CD&V) die bevoegd is voor omgevingsvergunningen, weigert een vergunning af te leveren voor een stal van 180.000 kippen in Gors-Opleeuw. Zij volgt hier mee het negatief advies van de Vlaamse Milieudienst en de ruim 1.400 bezwaarschriften.

De uitstoot van ammoniak, het fijn stof, de verkeersoverlast en de geurhinder waren de doorslaggevende argumenten die op tafel lagen. Maar, voor de uitbreiding van varkensstallen voor 4.000 extra varkens, op hetzelfde adres, is er geen bezwaar.

Argument van Moors: de geplande investeringen in moderne technieken zullen de emissie van fijnstof verminderen. Akkoord, en die andere argumenten waarmee de kippen werden verboden? “Alles dient te gebeuren volgens de wettelijke normen, die vanuit de Vlaamse Overheid worden opgelegd. Dat is voor mij de norm”, zegt Moors. Einde verhaal. “Het gaat hier trouwens om een uitbreiding.”

Dat ook binnen haar eigen partij onenigheid is, legt Moors naast zich neer. In Borgloon ruiken ze niet de stank van de kippen maar die van politiek favoritisme.

Het actiecomité van Borgloon betreurt dat de twee dossiers apart worden bekeken, terwijl het toch om hetzelfde adres gaat en de uitstoot van ammoniak dezelfde is. Zij zijn van plan om ook tegen de varkens te protesteren.